امنیت در رسانه‌های اجتماعی

در دنیای امروز که پیشرفت تکنولوژی و تاثیر آن بر زندگی همه ما امری اجتناب‌ناپذیر گشته و کودکان ما از لحظه تولد شاید اولین چیزی که می‌بینند تلفن هوشمندی است که تصویری از باز شدن چشمانشان ثبت می‌کند، بهترین کاری…..

ادامه مطلب